Czy dostanę faktoring dla nowej firmy?


Gru 12 Faktoring, Porady


Nowe firmy, które dopiero co wystartowały z działalnością gospodarczą, często mają problem z płynnością finansową. Największy wpływ ma na to wystawianie faktur z długimi terminami płatności, przez co firmy muszą czekać 30, 45, a nawet 90 dni na swoje pieniądze. Oczywiście dla firmy, czekanie na swoje pieniądze, nie jest dobre. Utrudnia im to bieżące funkcjonowanie i dalszy rozwój.

Dla takich firm, z pomocą może przyjść faktoring, który stale zyskuje na popularności i jest często wybierany przez nowe firmy, jako alternatywa dla pożyczek i kredytów. Czy jednak nowa firma może skorzystać z faktoringu?

Kto może uzyskać faktoring?

Główna funkcja faktoringu to finansowanie bieżącej działalności. Polega na umowie pomiędzy faktorem (instytucją finansującą) a faktorantem (firmą wystawiającą faktury). Faktor przejmuje od faktoranta wystawione faktury z długimi terminami płatności i opłaca je. Zależnie od tego jaki typ faktoringu wybraliśmy – zobowiązanie na spłatę faktora przejmuje albo faktorant albo jego kontrahent. Zobowiązanie trzeba spłacić maksymalnie 30 dni od terminu zapłaty, który jest na finansowanej fakturze.

Rodzaje faktoringu

Faktoring dla nowych firm (PEŁNY) bez regresu

Najbezpieczniejsza forma faktoringu – ubezpieczona. Faktorant otrzymuje do 90% wartości faktur. Zobowiązanie do spłaty jest po stronie faktora

Faktoring dla nowych firm (NIEPEŁNY) z regresem

Nieubezpieczona forma faktoringu. Faktorant jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej od faktora, po momencie w którym termin zapłaty przez kontrahenta minął.

Faktoring dla nowych firm (ODWROTNY)

Faktor opłaca faktury wystawione kontrahentowi przez faktoranta. Odpowiedzialność za spłatę jest przenoszona na kontrahenta. Oczywiście kontrahent MUSI zgodzić się na ten rodzaj faktoringu.

Plusy faktoringu

– brak czekania na płatności
– szybka decyzja przyznawania faktoringu
– przejrzyste procedury
– niskie koszty finansowe
– długi okres finansowania (do 120 dni)
– brak minimalnego okresu prowadzenia działalności gospodarczej

Podsumowując – faktoring dla nowych firm jest bardzo atrakcyjną opcją finansowania bieżącej działalności, pomagającą utrzymać płynność finansową w firmie.

Jeżeli chcesz widzieć wi więcej na temat faktoringu polecamy wywiad z Krzysztofem Szymańskim http://faktoring.biz/faktoring/faktoring-co-to-wlasciwie-jest-wideo/

LEAVE A COMMENT

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *